วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการประชุมทีมเพื่อแบ่งสาย
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
โดยมี นางสาวณัฐญา คนคล่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ผู้ฝึกซ้อมดูแลนักเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้