การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 7 ประจำปี 2565 กีฬา วอลเลย์บอลชายหาด
ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565
ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี