การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 7 ประจำปี 2565 กีฬา วอลเลย์บอลชายหาด
ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565
ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี พร้อมคณะฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1